Mnoho hmyzu (a jiných bezobratlých) dosahuje pouze velmi malých rozměrů, proto je poměrně těžké je najít a tím spíše je chytat. Nejdůležitější pomůckou je smýkačka, kterou můžete vidět na obrázku 2. Používá se velice jednoduše – máváte s ní v trávě a další vegetaci a nevěřili byste, kolik hmyzu byste nachytali. Ze síťky se hmyz vybírá měkkou entomologickou pinzetou, nebo se nasává exhaustorem (obrázek 3). Při používání exhaustoru se jednou trubičkou ústa nasává vzduch do nádobky, kde vzniká podtlak, který druhou trubičkou nasaje hmyz do nádobky. Nebojte se, vrstva látky umístěná v trubičce, kterou nasáváme vzduch zabrání vdechnutí materiálu. Po sběru vzorků je materiál usmrcen ethylacetátem nebo 70% ethanolem.

Po určení nasbíraných vzorků jsou uchovány ve skleněných epruvetách v lihu (obrázek 4) v případě pavouků, nebo v entomologických boxech nalepeny na štítcích přišpendleny, v případě hmyzu.

Další možností jak chytat bezobratlé je vložit jogurtový kelímek – padací past – (obrázek 6) do země, naplnit ho solným roztokem (konzervuje) a počkat, dokud hmyz do kelímku nenapadá.