Během mých návštěv pískovny jsem již pozoroval značné množství druhů. Hned při vjezdové cestě se mi nad hlavou prohání břehule, které hnízdí ve zdejších písečných svazích. Nedaleko v rákosí se pak ukrývá bekasina otavní, u menších tůněk se prochází kulík říční, oba vzácní bahňáci. Na haldách písku či kamení kmitají ocásky konipasové bílí a po vodní hladině plují kachny divoké, z lesa se místy ozývají kukačky, žluny, pěnkavy, budníček menší i větší a sýkorky. Nad hlavou mi pak občas majestátně zakrouží luňák červený či moták pochop. Velice zajímavá byla příhoda, kdy se během sběru na lokalitě s tůněmi asi dvacet metrů ode mě snesli čápi, chvíli brouzdali ve vodě a poté odlétli. Abych pravdu řekl, občas, když se zahledím na všechny ty fantastické ptáky, které jinde než zde nepotkávám, zapomínám na veškerý výzkum a chvíli jenom sedím a pozoruji tu krásu okolo mě.
První a druhý obrázek - kulík říční
Třetí obrázek - luňák červený