V úterý 12.6 jsem jel do pískovny zkontrolovat, jestli je všechno připraveno pro návštěvu zástupce mezinárodního porotce soutěže. Zjistil jsem, že chybí další dvě padací pasti. Tentokrát se jednalo o past z lokality 3 (borová rekultivace, obrázek 4) a lokality 4 (sedimentační nádrž). Druhá jmenovaná past ale byla viditelně vykopána zvířetem.
Jedním z prvních zvířat, které jsem během návštěvy potkal, byla užovka obojková (Natrix natrix, obrázek 1). Pulci rosničky zelené (Hyla arborea, obrázek 2) mají už všechny čtyři nohy a budou se brzy metamorfovat. Samice kachny divoké (Anas platyrhynchos, obrázek 3) se procházela jenom pár metrů ode mě. V pískovně je možné nalézt v písku „mravenčí dálnice“ (obrázek 5).
V tůních roste žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica, obrázek 6), bublinatka jižní (Utricularia australis, druh z Červeného seznamu ČR, obrázek 7), nedaleko tůní mech rašeliník (Sphagnum sp., obrázek 9).