„O čem? O Bagroviskách?“ Ano – právě takto zdejší lidé (Predmierčané) označují prostor štěrkopískovny. S bagroviskami mají spjatou řadu vzpomínek, některé veselejší, jiné už méně. Často zmiňovanou událostí jsou například povodně. Protože se Predmier nachází v údolí vyhloubeném řekou Váh, velké povodně v posledních letech už několikrát zaplavily místní sklepy. “Voda sahala až ke hřbitovu,” nezapomene nám říct nikdo, kdo vzpomíná na poslední povodňovou událost.
Někteří obyvatelé kladou vinu za vyšší hladinu vody při povodních na vrub existenci štěrkovny. Jiní zdůrazňují, že je to nesmysl, že místní jezera vodu naopak zadrží, takže nezaplaví jejich domy do ještě větší výšky. V době, když je vodní režim v evropské krajině nepředvídatelnější než kdy dřív, je o to důležitější o tématu povodní hovořit, vzdělávat a diskutovat.
Existuje ale i jeden pozitivní efekt, který povodně do místní krajiny přinesly: ryby. Naplavily se při povodních z Váhu a v místních jezerech se jim začalo dařit. Jedno ze soustavy jezer, v nichž již byla ukončena těžba, se tak mohlo stát vyhlášeným rybářským revírem, který je příjemným místem pro rekreaci místních i přespolních.