Během návštěvy mezinárodního porotce jsem poprvé viděl vzácného svižníka písčinného (Cylindera arenaria). Svižník písčinný obývá písčité říční náplavy. Bohužel, velká část takových biotopů byla zničena člověkem, čímž se stal tento svižník velice vzácným. Paradoxně však našel nový domov v pískovnách, většinou na odkalištích poblíž vodních zdrojů. Z tohoto nálezu jsem byl velice nadšen, a to jsem zatím netušil, že svižník písčinný je velice běžným obyvatelem pískovny. Když jsem přijel na pískovnu o měsíc později, nevěřil jsem vlastním očím. Byly jich tu stovky, vzlétali přede mnou v celých rojích a obsazovali téměř celou plochu odkaliště. Smutné ovšem je, že až bude pískovna zrekultivována a bude zde vysázen borový les, nezůstane tu ani jeden svižník.