Minulý týden jsme se Šimonem provedli poslední sběr dat v pískovně. Našel jsem pěkné bahenní praskliny (obr. 2), asi 2,5 m vysokou diviznu (Verbascum densiflorum) (obr. 3) a chytil několik téměř metamorfovaných skokanů zelených (Pelophylax kl. esculentus) (obr. 1). O několik dní později jsem strávil dva dny v laboratoři firmy GeoTec, kde jsem provedl zrnitostní analýzy písku.