After adding of last determinations, total count of species found in the pit slightly increased. Total counts of species listed in national Red-List are added in brackets. In total, 350 invertebrates (25 Red-List), 30 vertebrates (28 Red-List), 46 vascular plants (3 Red-List) and 3 bryophytes (2 Red-List) were recorded in the Planá sandpit. It is important to notice, that plants, fishes, mammals and many inertebrate species were not deeply surveyed.

Po započítání posledních determinací mírně vzrostl počet nalezených druhů v pískovně. V závorkách jsou připsány počty druhů uvedených v českém Červeném Seznamu. Celkem bylo v pískovně Planá nalezeno 350 druhů bezobratlých (25 RL), 30 obratlovců (28 RL), 46 cévnatých rostlin (3 RL) a 3 druhy mechorostů (2 RL). Je důležité podotknout, že savci, ryby, rostliny a mnoho skupin bezobratlých nebylo hlouběji zkoumáno.