Během našeho výzkumu jsme celkem pozorovali a nasbírali téměř 2500 zástupců 380 druhů živočichů, z čehož 53 z nich je zařazeno v červeném seznamu. Z bezobratlých, které jsme nasbírali, bylo pro mě mnoho nových druhů, které jsem do té doby nikdy neviděl. Ty budou proto zařazeny do mé osobní sbírky. Veškerý materiál pavouků, mnohonožek a stejnonohých korýšů je uložen ve sbírkách zoologického oddělení Národního muzea. Zbytek nasbíraného materiálu bude buďto předán entomologickému oddělení Národního muzea, nebo ponechán v mé osobní sbírce.

Obr. 1 - Sbírka blanokřídlých nasbíraných na pískovně